Kolumna z przesunięciem osi montażu manipulatora – Uchwyty do przenoszenia wałków

Manipulator Partner z uchwytem do przenoszenia wałków – w wykonaniu z kolumna z przesunięciem osi montażu.

Manipulator jest wyposażony w specjalne urządzenie chwytające, odpowiednie do chwytania wałka rozprężnego za końcówkę. Manipulator jest zamontowany na kolumnie z przesuniętym ramieniem, co znacznie zwiększa zasięg manipulatora i pozwala unikać przeszkód w obszarze roboczym.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń, produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP. W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu.

Manipulator Partner z uchwytem do przenoszenia wałków – w wykonaniu z kolumna z przesunięciem osi montażu.

Manipulator jest wyposażony w szczęki chwytające, odpowiednie do chwytania i przenoszenia wałków. W szczególności narzędzie umożliwia chwytanie wałka  i wsuwanie go do gilzy rolki.

Cechy: Udźwig 75 kg – Maksymalny zasięg 6.500 mm – Skok pionowy 1400 mm.

Doskonale wyszkolona kadra inżynierska konstruuje nowoczesne urządzenia zapewniające operatorom ergonomiczną eksploatację Manipulatorów.

Każdy projekt jest realizowany po dokładnej, metodycznej analizie ryzyka oraz zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.