Manipulator linkowy do worków

Posifil do worków – Manipulator do przenoszenia worków, kartonów i waiderek

Manipulator POSIFIL wyposażony w elektryczną pompę próżniową, pozwala na przenoszenie worków papierowych, plastiku, pudeł, bloków gumy lu kauczuku oraz wiaderek , przy użyciu standardowych lub dedykowanych  ssawek, w zależności od zastosowania.

To innowacyjne rozwiązanie pozwala uzyskać niezwykłe korzyści ergonomiczne w obsłudze worków w środowiskach pracy z niskimi sufitami, umożliwiając operatorowi swobodne korzystanie z manipulatora w przestrzeni roboczej.

Pozwalają na podnoszenie oraz operowanie produktem z największą precyzją.

DALMEC nieustannie dąży do uzyskania najlepszych systemów przemieszczania ładunków bez wysiłku ze strony operatora, zgodnie z kryteriami ergonomicznymi.

Manipulator Posifil do worków

Manipulator Posifil do worków

Manipulator linkowy do worków – Manipulator Posifil

Manipulator POSIFIL wyposażony w elektryczną pompę próżniową, pozwala na przenoszenie worków papierowych, plastiku, pudeł, bloków gumy lu kauczuku oraz wiaderek, przy użyciu standardowych lub dedykowanych  ssawek, w zależności od zastosowania.

Manipulator wyposażony w mobilną płytę podstawy dostosowaną zarówno do wózków widłowych jak i paletowych, co umożliwia szybkie ustawienie manipulatora w różnych obszarach pracy.

Dane techniczne: Maksymalny udźwig: 50 kg – Maksymalny zasięg pracy: 5000 mm – Zakres ruchu pionowego: 1800 mm.

Doskonale wyszkolona kadra inżynierska konstruuje nowoczesne urządzenia zapewniające operatorom ergonomiczną eksploatację Manipulatorów.

Każdy projekt jest realizowany po dokładnej, metodycznej analizie ryzyka oraz zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.