Opróżnianie wiaderek

Opróżnianie wiaderek – Manipulator linkowy do wiaderek

Manipulator pneumatyczny Posivel w wersji podwieszanej pozwala omijać wszelkie przeszkody znajdujące się na podłożu.

Flansza montażowa z otworami na obwodzie umożliwia montaż manipulatora do sufitu lub podwieszonej płyty montażowej. Ruchy manipulatora w zakresie jego pracy wymagają niewielkiego wysiłku, operator bezpośrednio operuje chwytakiem lub ładunkiem.

Dane techniczne: Maksymalny udźwig: 60 kg – Maksymalny zasięg pracy: 2600 mm – Zakres ruchu pionowego: 1700 mm.

Nasze manipulatory wspomagają proces precyzyjnego podnoszenia oraz przemieszczania ładunków.

DALMEC nieustannie dąży do uzyskania najlepszego rozwiązania przemieszczania ładunków bez wysiłku ze strony operatora, zgodnie z kryteriami ergonomicznymi.

Manipulator Posivel do wiaderek

Manipulator linkowy w wersji podwieszanej, wyposażony w chwytak do przenoszenia różnych wiaderek, hoboków. 

Przenoszenie wiaderek za pomocą chwytaka hakowego z automatycznym wyważaniem

Każdy balanser reprezentuje gwarancję zarówno funkcjonalności jak i bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń, produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP. W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu.