Elementy okrągłe – części mechaniczne-2

Podnośnik pneumatyczny do części mechanicznych.

Manipulator Maxipartner typu MXF w wersji podwieszanej, wyposażony w pneumatyczne chwytaki przystosowane do pobierania, przemieszczania i obracania produktów mechanicznych.

Manipulatory Dalmec są wykorzystywane w zakładach pracy na wszystkich kontynentach. Zespół naszych inżynierów i konsultantów posiada wiedzę niezbędną podczas całego procesu współpracy z klientem, od koncepcji i projektowania urządzenia po wdrożenie nowych rozwiązań w sektorach.
Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń, produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP. W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu.

Podnośnik pneumatyczny do przemieszczania mechanicznych części.

Manipulator Maxipartner typu MXF w wersji podwieszanej, wyposażony w pneumatyczne chwytaki przystosowane do pobierania, przemieszczania i obracania produktów mechanicznych.

Nasze manipulatory charakteryzują się łatwą obsługą umożliwiającą operatorowi szybkie, precyzyjne i bezpieczne przemieszczanie różnego rodzaju produktów.
Dostosowanie Manipulatorów Dalmec zarówno do specyficznych wymagań klientów jak i różnych dostępnych warunków środowiskowych jest możliwe dzięki zastosowaniu indywidualnych rozwiązań oraz specjalnie dostosowanego projektu, wymiarów i chwytaków.