POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW „COOKIE”

Pliki „cookie” (tzw. Ciasteczka) są rodzajem krótkoterminowych informacji wysyłanych przez stronę internetową. Są przechowywane w Twojej przeglądarce internetowej i umożliwiają stronie „zapamiętanie” niewielkich ilości informacji między stronami lub wizytami. Niektóre z powodów instalacji plików cookie mogą również wymagać zgody użytkownika.

Pliki cookie ds. technicznych oraz pliki cookie służące do ogólnych celów statystycznych

Aktywności niezbędne do funkcjonowania serwisu
Aplikacja używa plików cookie do zapamiętania sesji Użytkownika oraz do wykonania innych aktywności, które są niezbędne do obsługi związanej z funkcjonowaniem serwisu, np. w odniesieniu do rozkładu ruchu.

Aktywności związane z zapamiętywaniem preferencji, optymalizacją i statystykami
Aplikacja używa plików cookie do zapamiętywania preferencji na stronie internetowej oraz do optymalizacji praktyk Użytkownika związanych z przeglądaniem witryny. Wśród plików są np. te związane z ustawieniami języka lub waluty, lub te wykorzystywane do prowadzenia statystyk „strony pierwszej” („first- party”), zarządzanej bezpośrednio przez Właściciela witryny.

Inne rodzaje plików cookie lub narzędzia „stron trzecich” („third-party”), które mogą je wykorzystywać
Niektóre z serwisów wymienionych poniżej mogą pobierać statystyki w formie zbiorczej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być administrowane bezpośrednio przez Właściciela strony internetowej – w zależności od tego jak są zdefiniowane – bez udziału stron trzecich. Jeśli serwis stron trzecich został wymieniony pośród narzędzi z poniższej listy, mogą być one wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkownika w przeglądarce internetowej – oprócz informacji zawartych w niniejszej treści i bez wiedzy Właściciela strony. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności wymienionych serwisów w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Serwisy te pozwalają na interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi zewnętrznymi platformami bezpośrednio ze stron Aplikacji. Interakcje i informacje uzyskane przez Aplikację są zawsze przedmiotem ustawień polityki prywatności Użytkownika dla każdej z sieci społecznościowych. Jeśli usługa pozwalająca na interakcję z sieciami społecznościowymi jest zainstalowana, może nadal pobierać dane związane z ruchem na danych stronach, na których jest zainstalowany, nawet jeśli Użytkownik z niej nie korzysta.

Przycisk Google + i widżety społecznościowe (Google Inc.)
Przycisk Google i widżety społecznościowe są serwisami pozwalającymi na interakcję z siecią społecznościową Google+ dostarczaną przez Google, Inc.

Pobierane dane osobowe: cookie i dane użytkownika

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy

Przycisk „Polubienia” Facebooka i widżety społecznościowe (Facebook, Inc.)
Przycisk „Polubienia” Facebooka i widżety społecznościowe są serwisami pozwalającymi na interakcję z siecią społecznościową Facebook dostarczaną przez Facebook, Inc.

Pobierane dane osobowe: cookie i dane użytkownika

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy

Przycisk „Tweetnij” i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)
Przycisk „Tweetnij” i widżety społecznościowe są serwisami pozwalającymi na interakcję z siecią społecznościową Twitter dostarczaną przez Twitter, Inc.

Pobierane dane osobowe: cookie i dane użytkownika

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy

Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe (LinkedIn Corporation)
Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe są serwisami pozwalającymi na interakcję z siecią społecznościową LinkedIn dostarczaną przez LinkedIn Corporation.

Pobierane dane osobowe: cookie i dane użytkownika

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy

Przycisk YouTube i widżety społecznościowe (YouTube Corporation)
Przycisk YouTube, filmy i widżety społecznościowe są serwisami pozwalającymi na interakcję z siecią społecznościową YouTube dostarczaną przez YouTube, LLC.

Pobierane dane osobowe: cookie i dane użytkownika

Miejsce przetwarzania: : USA – Privacy Policy

Statystyki
Serwisy wymienione w tej sekcji służą Właścicielowi do monitorowania i analizowania ruchu związanego z przepływem danych i są wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkownika.

Google Analytics z anonimowym IP (Google Inc.)
Google Analytics jest serwisem do analizy internetowej dostarczanym przez Google Inc. (“Google”). Google używa danych osobowych pobranych w celu oceny użytkowania tej aplikacji, sporządzania raportów i udostępniania ich innym serwisom dostarczanym przez Google.

Google może używać tych danych osobowych do rozpatrywania w szerszym kontekście i personalizowania reklam ze swojej własnej sieci reklamowej.

Ta integracja Google Analytics powoduje, anonimizację Twojego adresu IP. Anonimizacja i skracanie adresu IP użytkownika odbywa się na terytorium państw członkowskich UE oraz innych Państw będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP będzie wysyłany do serwerów Google na terytorium Stanów Zjednoczonych i nam skracany.

Pobierane dane osobowe: cookie i dane użytkownika

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy PolicyOpt Out

Wyświetlanie zawartości z platform zewnętrznych
Serwisy te pozwalają Ci na podgląd zawartości z zewnętrznych platform bezpośrednio na stronach tej Aplikacji oraz na interakcję z nimi. Jeśli usługa tego rodzaju jest uruchomiona, może ona nadal pobierać dane o ruchu na stronach, gdzie usługa ta jest zainstalowana , nawet jeśli Użytkownik z nich nie korzysta.

Mapy Google (Google, Inc.)
Google Analytics jest serwisem do analizy internetowej dostarczanym przez Google Inc. (“Google”). Google używa danych osobowych pobranych w celu oceny użytkowania tej aplikacji, sporządzania raportów i udostępniania ich innym serwisom dostarczanym przez Google. Google może używać tych danych osobowych do rozpatrywania w szerszym kontekście i personalizowania reklam ze swojej własnej sieci reklamowej. Ta integracja Google Analytics powoduje, anonimizację Twojego adresu IP. Anonimizacja i skracanie adresu IP użytkownika odbywa się na terytorium państw członkowskich UE oraz innych Państw będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP będzie wysyłany do serwerów Google na terytorium Stanów Zjednoczonych i nam skracany.

Pobierane dane osobowe: cookie i dane użytkownika

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy PolicyOpt Out

Jak mogę zarządzać instalacją plików cookie?
W przypadku usług dostarczanych przez strony trzecie, Użytkownicy mogą zapoznać się ze swoim prawem do odstąpienia od śledzenia aktywności poprzez wykorzystanie informacji zawartych w polityce prywatności strony trzeciej, klikając w link wycofujący zgodę – jeśli jest dostępny – lub kontaktując się z tą stroną.Jednakże, Właściciel informuje dodatkowo, że Użytkownik może skorzystać z: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari oraz Microsoft Windows Explorer.

W przypadku usług dostarczanych przez strony trzecie, Użytkownicy mogą zapoznać się ze swoim prawem do odstąpienia od śledzenia aktywności poprzez wykorzystanie informacji zawartych w polityce prywatności strony trzeciej, klikając w link wycofujący zgodę – jeśli jest dostępny – lub kontaktując się z tą stroną.

Jednakże, Właściciel informuje dodatkowo, że Użytkownik może skorzystać z: Your Online Choices. Witryny pozwalającej Użytkownikowi wybrać swoje preferencje śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Tak więc, Właściciel zaleca, aby Użytkownicy korzystali z tego źródła dodatkowo, oprócz informacji zawartych w tym dokumencie.

Administrator Danych i Właściciel
Dalmec S.p.A Via Gramsci n.2 38023 CLES ITALY

Od momentu instalacji plików cookie stron trzecich oraz innych systemów śledzących, poprzez usługi wykorzystywane w tej Aplikacji, Właściciel techniczne nie jest w stanie ich kontrolować, jakiekolwiek konkretne źródła/odniesienia do plików cookie oraz systemów śledzących, zainstalowanych przez strony trzecie mają charakter orientacyjny. W celu uzyskania pełnych informacji, zapoznaj się z polityką prywatności odpowiedniej usługi strony trzeciej, wymienionej w tym dokumencie.

Mając na uwadze złożoność związaną z rozpoznaniem technologii dotyczącej plików cookie i ich ścisłej integracji z funkcjonowaniem witryny internetowej, zachęca się Użytkowników do kontaktu z Właścicielem, gdyby chcieli uzyskać dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookie samych w sobie oraz o każdym innym użyciu – np. przez strony trzecie – realizowane poprzez tę stronę internetową.

Definicje i źródła prawne

Dane osobowe (lub Dane)
Każda informacja dotycząca osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, która jest, lub może być zidentyfikowana, nawet pośrednio poprzez odniesienie do jakiejkolwiek innej informacji, łącznie z osobistym numerem identyfikacyjnym.

Dane użytkownika
Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług stron trzecich używanych w tej Aplikacji), które mogą zawierać: adres IP lub nazwę domeny komputera, z których korzysta Użytkownik przeglądający tę Aplikację, adresy URI (Ujednolicony Identyfikator Zasobów), czas żądania, metodę użytą do wskazania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny ze statusem zwrotnym otrzymanym przez serwer (zakończony sukcesem, błąd itd.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki oraz systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik, różne szczegóły czasu wizyty (np. czas spędzony na każdej podstronie Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące poruszania się po Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzionych podstron i innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego urządzenia oraz/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik
Osoba używająca tej Aplikacji, która musi być zbieżna z lub być upoważniona przez Podmiot Danych, do którego odnoszą się Dane Osobowe.

Podmiot Danych
Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe

Przetwarzający Dane (Inspektor Danych)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, związek lub organizacja, upoważniona przez Administratora Danych do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Przetwarzający Dane (Inspektor Danych)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, związek lub organizacja, upoważniona przez Administratora Danych do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, związek lub organizacja której przysługuje prawo, również łącznie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji odnoście celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz użytych środków, włączając w to środki ochronne dotyczące działania i używania tej Aplikacji.

Aplikacja
Sprzęt komputerowy lub narzędzia oprogramowania, poprzez które zbierane są Dane Osobowe Użytkownika.

Pliki cookie
Niewielkie informacje przechowywane w urządzeniu Użytkownika

Nota prawna
Uwaga dla Użytkowników z Unii Europejskiej: niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności zostało przygotowane w celu realizacji zobowiązań wynikających z art. 10 Dyrektywy Komisji Europejskiej 95/46/EC i zgodnie z przepisami Dyrektywy 2002/58/EC zaktualizowanych przez Dyrektywę 2009/136/EC na temat plików cookie. Opisana polityka prywatności odnosi się jedynie do tej Aplikacji.

Rodzaje gromadzonych danych
Na Informacje Osobowe pobierane przez Aplikację, niezależnie czy poprzez strony trzecie, składają się: Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Email, Pliki cookie, Dane Użytkownika, Nazwa Użytkownika.

Inne zbierane Informacje Osobowe mogą być wymienione w pozostałych punktach niniejszej polityki prywatności lub w informacji przedstawionej przy pobieraniu danych. Dane Osobowe mogą być wprowadzone dobrowolnie przez Ciebie lub pobrane automatycznie w czasie korzystania z tej Aplikacji. Każde użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – jako części tej aplikacji lub usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, chyba że jest to inaczej wyszczególnione, ma na celu zidentyfikowanie Użytkownika i rejestrację jego preferencji dla celów ściśle związanych z zapewnieniem usług, których żąda. Niepowodzenie w uzyskaniu od ciebie niektórych Informacji Osobowych może uniemożliwić tej Aplikacji dostarczenie jej usług. Użytkownik uznaje odpowiedzialność stron trzecich w publikowaniu czy udostępnianiu Danych Osobowych poprzez tę Aplikację oraz to, że to strony trzecie gwarantują prawo do komunikowania i rozpowszechniania ich, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności za strony trzecie.

Warunki i miejsce przetwarzania danych
Posiadacz Informacji Osobowych Użytkowników podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu uniknięcia nieuprawnionego dostępu, ujawnienia, modyfikacji, czy nieuprawnionego zniszczenia Informacji Osobowych. Postępowanie jest realizowane za pomocą komputerów i/lub komputera z organizacyjnymi metodami i logiką, ściśle związanych ze wskazanymi celami. Poza właścicielem, w niektórych przypadkach, do różnych kategorii danych może mieć dostęp personel związany ze Stroną internetową (administracja, dział reklamy, marketingu, prawny, administratorzy systemu) lub osoby zewnętrze (tacy jak dostawcy obsługi technicznej stron trzecich, operatorzy mailingowi, dostawcy hostingów, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone, jeśli jest to konieczne, odpowiedzialne za przetwarzanie. Administrator Danych może zażądać aktualnej lista osób zarządzających danymi.

Miejsce
Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych oraz w innych miejscach, gdzie strony porozumienia są zlokalizowane. W celu szczegółowych informacji skontaktuj się z właścicielem.

Okres
Dane są przetrzymywane przez okres niezbędny do wykonania usługi przez ciebie żądanej lub wymaganych celów wskazanych w niniejszym dokumencie, a Użytkownik może zawsze poprosić o zakończenie działania lub usunięcie danych.

Cel gromadzenia danych
Dane Użytkownika są zbierane, aby umożliwić Właścicielowi dostarczenie swojej usługi, jak również do następujących celów: treść komentarza, statystyki i interakcje z zewnętrznymi portalami społecznościowymi i platformami. Rodzaj Danych Osobowych użytych do każdego celu jest wymieniony w specjalnej sekcji tego dokumentu.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych
Dane Osobowe są przetwarzane do następujących celów i korzystania z poniższych usług:

Formularz kontaktowy (ta Aplikacja)
Użytkownik wypełniając formularz swoimi danymi kontaktowymi , wyraża zgodę na ich użycie w celu odpowiedzi na żądanie informacji, oferty lub innych wskazanych informacji w formularzu.
Pobierane dane osobowe: Imię, Nazwisko, Email, Temat oraz wiadomość

Kontakt telefoniczny (ta Aplikacja)
Z Użytkownikami, którzy przekażą swój numer telefonu będzie można się kontaktować w celach reklamowych lub promocyjnych związanych z tą Aplikacją, jak również w celu spełnienia żądania związanego z obsługą.
Pobierane dane osobowe: Numer telefonu

Lista mailingowa i Newsletter
Rejestrując się na listę mailingową lub do newslettera, adres emailowy jest automatycznie dodawany do listy kontaktowej, do której mogą być wysyłane wiadomości zawierające informacje, w tym reklamy i promocje związane z tą Aplikacją lub po skorzystaniu oferty.
Pobierane dane osobowe: Imię, Nazwisko, Email

Rejestracja i uwierzytelnienie
Rejestracja lub uwierzytelnienie użytkownika umożliwia Aplikacji zidentyfikowanie Cię i udostępnianie dedykowanych usług. W zależności od wymienionych poniżej opcji, usługa rejestracji i uwierzytelnienia może być dostarczana przez strony trzecie. Jeśli tak jest, Aplikacja będzie miała dostęp do niektórych danych przechowywanych przez usługi stron trzecich, wykorzystywanych do logowania i identyfikacji.

Rejestrowanie bezpośrednie (ta Aplikacja)
Użytkownik rejestruje się poprzez wypełnianie formularza rejestracyjnego i podanie bezpośrednio tej Aplikacji twoich Danych Osobowych.
Pobierane dane osobowe: Nazwisko, Imię, Email, kod pocztowy, Miasto, Adres, Kraj, Numer Fax, Numer telefonu, Zawód, Status, Nazwa użytkownika oraz różne inne dane.

Dalsze informacje dotyczące warunków

Prowadzenie postępowania sądowego
Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystane do obrony przez Właściciela w Sądzie lub w sytuacjach prowadzących do potencjalnych czynności prawnych, przeciwko niedozwolonemu użyciu przez tę lub powiązane usługi. Użytkownik deklaruje, że jest świadom że Właściciel może zażądać ujawnienia informacji wymaganej przez władze państwowe.

Szczególne informacje
Dodatkowo do informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Użytkownik Aplikacji może zażądać dodatkowych informacji i zależnych od kontekstu informacji o konkretnych usługach lub pobieranych i przetwarzanych Informacjach Osobowych.

Logi systemowe i obsługa
Na potrzeby funkcjonowania i obsługi, Aplikacja i usługi stron trzecich, których używa, może pobierać dane logowania – pliki, które zapisują interakcję i mogą także zawierać Informacje Osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

Informacje niezawarte w powyższej polityce
Dalszych informacji dotyczących przetwarzania Informacji Osobowych można zażądać od Właściciela w dowolnym momencie korzystając z danych kontaktowych.

Dochodzenie swoich praw przez Użytkownika
Osoby, których dotyczą Dane Osobowe mają prawo w każdej chwili uzyskać od Administratora Danych potwierdzenie posiadania danych, poznać zawartość i pochodzenie w celu sprawdzenia ich poprawności lub zażądać ich połączenia, usunięcia, zaktualizowania, sprostowania, likwidacji, zanonimizowania lub zablokowania Danych Osobowych przetwarzanych z naruszeniem prawa, oraz sprzeciwić się w każdym przypadku, z powodów zgodnych z prawem, na ich wykorzystywanie. Żądania powinny być zaadresowane do Właściciela. Ta aplikacja nie obsługuje żądań typu „Nie śledzić” (Do not track). Aby dowiedzieć się, czy serwisy stron trzecich obsługują takie żądanie, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany do niniejszej polityki prywatności
Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, w dowolnym momencie, informując o tym Użytkownika na tej stronie. W związku z tym, prosimy o częste sprawdzanie niniejszej strony, mając na uwadze datę ostatniej zmiany wskazaną na dole. W przypadku braku zgody na zmiany, Użytkownik jest zobowiązany do zakończenia użytkowania tej aplikacji i może zwrócić się do Właściciela z prośbą o usunięcie swoich Danych Osobowych. Jeśli nie jest to inaczej sprecyzowane, poprzednia polityka prywatności będzie miała zastosowanie w odniesieniu do danych zebranych do tego momentu. W związku z powyższym, używając naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na instalację plików cookie. Ostatnia modyfikacja: 15 kwietnia 2018 r.