Przemieszczanie butelek – Manipulator Przemysłowy Dalmec dla przemysłu spożywczego

Nasza doskonale wyszkolona kadra inżynierska konstruuje nowoczesne urządzenia zapewniające operatorom ergonomiczną eksploatację Manipulatorów.
Każdy projekt jest realizowany po dokładnej, metodycznej analizie ryzyka oraz zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.
Manipulatory Dalmec zapewniają bezpieczeństwo pracy.
Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń, produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP. W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu.
Obecnie setki manipulatorów Dalmec wspomaga proces przemieszczania rolek w wiodących sektorach przemysłu światowego. Nasze manipulatory są wyposażone w różnorodne chwytaki umożliwiające pobieranie, obracanie i odchylanie rolek dowolnego materiału oraz wymiaru, o wadze od 5 do 900 kg.
Nasze manipulatory wspomagają proces precyzyjnego podnoszenia oraz przemieszczania ładunków.
DALMEC nieustannie dąży do uzyskania najlepszego systemu przemieszczania ładunków bez wysiłku ze strony operatora, zgodnie z kryteriami ergonomicznymi.