Płyty gipsowo-kartonowe

Przemieszczanie płyt gipsowo-kartonowych.

Podciśnieniowy układ ssący Venturiego zastosowany w Manipulatorze Partner Equo jest przystosowany do podnoszenia i przemieszczania płyt gipsowo-kartonowych o różnych wymiarach.
Dane techniczne: Maksymalny udźwig: 135 kg – Maksymalny zasięg pracy: 3100 mm – Zakres ruchu pionowego: 2250 mm.
Manipulatory Dalmec są wykorzystywane w zakładach pracy na całym świecie. Zespół naszych inżynierów i konsultantów posiada wiedzę niezbędną podczas całego procesu współpracy z klientem, od koncepcji i projektowania urządzenia po wdrożenie nowych rozwiązań w sektorach.
Każdy projekt jest realizowany po dokładnej, metodycznej analizie ryzyka oraz zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.
Nasze manipulatory zapewniają bezpieczeństwo pracy.
Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP. W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu

Przemieszczanie płyt gipsowo-kartonowych.

Manipulator wyposażony w oprzyrządowanie z przyssawkami przystosowanymi do chwytania i przemieszczania produktów budowlanych – płyt gipsowo-kartonowych.
Dostosowanie Manipulatorów Dalmec zarówno do specyficznych wymagań klientów jak i różnych dostępnych warunków środowiskowych jest możliwe dzięki zastosowaniu indywidualnych rozwiazań oraz specjalnie dostosowanego projektu, wymiarów i chwytaków.