Przemieszczanie wiaderek

Przemieszczanie wiaderek

Manipulator przemysłowy typu Posivel montowany na kolumnie wyposażony w specjalnie ukształtowany hak przystosowanym do pobierania i przemieszczania wiaderek.

Dane techniczne: Maksymalny udźwig: 60 kg – Maksymalny zasięg pracy: 2600 mm – Zakres ruchu pionowego: 1700 mm.

Nasze manipulatory charakteryzują się prostotą obsługi, co umożliwia operatorowi szybkie, precyzyjne i bezpieczne przemieszczanie wiader.

Dostosowanie Manipulatorów Dalmec zarówno do specyficznych wymagań klientów jak i  różnych dostępnych warunków środowiskowych jest możliwe dzięki zastosowaniu indywidualnych rozwiązań oraz specjalnie dostosowanego projektu, wymiarów i chwytaków.

Przemieszczanie wiaderek Manipulator pneumatyczny typu Posivel do wiader, montowany na kolumnie z płytą podstawy dostosowaną do wózka widłowego oraz oprzyrządowaniem skonstruowanym do przemieszczania ustawionych w stosie wiader.

Wszystkie nasze balansery zapewniają funkcjonalność i bezpieczne operowanie.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń, produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP. W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu.