Przyrząd ustawczy (pozycjoner) do opon samochodowych

Przyrząd ustawczy (pozycjoner) do opon samochodowych

Manipulator typu Posifil w wersji podwieszonej, wyposażony w chwytak szczękowy przystosowany do chwytania i przenoszenia kół i opon samochodowych.

Nasza firma specjalizuje się w procesach przemieszczania ładunków. Manipulatory Dalmec są wykorzystywane w zakładach pracy na całym świecie. Zespół naszych inżynierów i konsultantów posiada wiedzę niezbędną podczas całego procesu współpracy z klientem, od koncepcji i projektowania urządzenia po wdrożenie nowych rozwiązań w sektorach.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP. W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu.

 

Manipulatory Dalmec z uchwytami do przemieszczania (przestawiania) opon samochodowych. – Przyrząd ustawczy (pozycjoner) do opon samochodowych

Manipulator typu Posifil w wersji podwieszonej, wyposażony w chwytak szczękowy przystosowany do chwytania i przenoszenia kół i opon samochodowych.

Dostosowanie układów podnoszenia – manipulatorów Dalmec stosowanych w branży motocyklowej – zarówno do specyficznych wymagań klientów jak i  różnych dostępnych warunków środowiskowych jest możliwe dzięki zastosowaniu indywidualnych rozwiązań oraz specjalnie dostosowanego projektu, wymiarów i chwytaków.