Chłodnice

System chwytakowy do chłodnic – klimatyzatorów.

System chwytakowy ze szczękami przystosowanymi do przemieszczania przemysłowych chłodnic – klimatyzatorów.
Manipulatory Dalmec są wykorzystywane w zakładach pracy na całym świecie. Zespół naszych inżynierów i konsultantów posiada wiedzę niezbędną podczas całego procesu współpracy z klientem, od koncepcji i projektowania urządzenia po wdrożenie nowych rozwiązań w sektorach.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP. W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu.

System chwytakowy do chłodnic – klimatyzatorów.

System chwytakowy ze szczękami zastosowany w Manipulatorze typu Partner na kolumnie, przystosowany do przemieszczania przemysłowych chłodnic – klimatyzatorów.
Obecnie setki manipulatorów Dalmec wspomaga proces przemieszczania ładunków w wiodących sektorach przemysłu światowego. Nasze manipulatory są wyposażone w różnorodne chwytaki umożliwiające podnoszenie, obracanie oraz odchylanie rolek dowolnego materiału oraz rozmiaru, o wadze od 5 do 900kg.
Pozwalają na podnoszenie oraz operowanie produktem z największą precyzją. DALMEC nieustannie dąży do uzyskania najlepszego rozwiązania przemieszczania ładunków bez wysiłku ze strony operatora, zgodnie z kryteriami ergonomicznymi.

Download Partner PE