Systemy chwytakowe do podpór rusztowań

Systemy chwytakowe do podpór rusztowań

Nowy manipulator Equo Partner montowany na kolumnie, wyposażony w oprzyrządowanie ze szczękami przystosowanymi do przemieszczania podpór do rusztowań w przemyśle budowlanym. System chwytakowy pozwala na pobieranie podpory z kosza i utrzymanie w stanie wyważenia podczas czyszczenia i sprawdzania stanu przedmiotu. Urządzenie pneumatyczne umożliwia również płynne obracanie ładunkiem.

Każdy z naszych manipulatorów zapewnia bezpieczeństwo pracy.
Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń, produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP. W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu

Systemy chwytakowe do podpór rusztowań.

System chwytakowy ze szczękami zastosowany w Manipulatorze Partner Equo umożliwia przemieszczanie podpór do rusztowań i umieszczanie ich w kontenerze.
Manipulatory Dalmec są dostosowane zarówno do specyficznych wymagań klientów jak i różnych dostępnych warunków środowiskowych, co jest możliwe dzięki zastosowaniu indywidualnych rozwiązań oraz specjalnie dostosowanego projektu, wymiarów i chwytaków.

Download Partner PE