Przemieszczanie zbiorników – Manipulatory Przemysłowe Dalmec do kanistrów, zbiorników oraz pojemników.

Doskonale wyszkolona kadra inżynierska konstruuje nowoczesne urządzenia zapewniające operatorom ergonomiczną eksploatację manipulatorów Dalmec.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń, produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP.

W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu.

Dalmec oferuje rozwiązania umożliwiające płynność wykonywanej pracy oraz jej bezpieczeństwo.

Bazą do projektowania i dostosowania naszych manipulatorów pneumatycznych jest studium funkcjonalnych potrzeb procesów produkcyjnych każdego z naszych klientów.

Na przestrzeni lat firma DALMEC stała się szeroko rozpoznawalnym i zajmującym powszechnie uznaną pozycję dostawcą rozwiązań tworzonych w celu zoptymalizowania zasobów ludzkich w procesach produkcyjnych czy łańcuchach logistycznych, wpływając bezpośrednio na jakość pracy oraz jej efektywność.