Zintegrowany system zarządzania firmą Dalmec

Cele firmy Dalmec są realizowane poprzez ustanowienie  i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością UNI EN ISO 9001 oraz Systemem Zarządzania Środowiskowego UNI EN ISO14001.

Zarówno w celu ochrony środowiska i jak i doskonalenia naszych pracowników, w  2020 roku zintegrowaliśmy zgodnie z normą ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy