Zintegrowany system zarządzania firmą Dalmec

Cele firmy Dalmec są realizowane poprzez ustanowienie  i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością UNI EN ISO 9001 oraz Systemem Zarządzania Środowiskowego UNI EN ISO14001.