איפיונים עיקרים מניפולטור עם זרועות קשיחות 

סוגמודלMisaligned loadsעומסרדיוסהרמה אופקיתצירי סיבוב
Partner Standadעמוד PSC

תלוי קבוע PSF

תלוי נוסע PSS

לאמקס 250

ק”ג

מקס 2900

מ”מ

מקס 2000

מ”מ

2
Micropartnerעמוד MICתלוי קבוע MIF

תלוי נוסעMIS

כןמקס 125

ק”ג

מקס 2800

מ”מ

מקס 1400

מ”מ

3
Partner Equoעמוד PECתלוי קבוע PEF

תלוי נוסע PES

כןמקס 550

ק”ג

מקס 4000

מ”מ

מקס2450

מ”מ

3
Maxipartner Equoעמוד MECתלוי קבוע MEF

תלוי נוסע MES

כןמקס 900

ק”ג

מקס 4500

מ”מ

מקס 2200

מ”מ

2
Megapartnerעמוד MGCכןמקס 1500

ק”ג

מקס 5000

מ”מ

מקס 3050

מ”מ

3