איפיונים עיקרים מניפולטור עם זרועות קשיחות 

סוג מודל Misaligned loads עומס רדיוס הרמה אופקית צירי סיבוב
Partner Standad עמוד PSC

תלוי קבוע PSF

תלוי נוסע PSS

לא מקס 250

ק”ג

מקס 2900

מ”מ

מקס 2000

מ”מ

2
Micropartner עמוד MICתלוי קבוע MIF

תלוי נוסעMIS

כן מקס 125

ק”ג

מקס 2800

מ”מ

מקס 1400

מ”מ

3
Partner Equo עמוד PECתלוי קבוע PEF

תלוי נוסע PES

כן מקס 550

ק”ג

מקס 4000

מ”מ

מקס2450

מ”מ

3
Maxipartner Equo עמוד MECתלוי קבוע MEF

תלוי נוסע MES

כן מקס 900

ק”ג

מקס 4500

מ”מ

מקס 2200

מ”מ

2
Megapartner עמוד MGC כן מקס 1500

ק”ג

מקס 5000

מ”מ

מקס 3050

מ”מ

3