Chłodnice – Klimatyzatory

System chwytakowy do chłodnic – klimatyzatorów.

Manipulator Maxipartner montowany na kolumnie, wyposażony w oprzyrządowanie ze szczękami przystosowanymi do przemieszczania chłodnic – klimatyzatorów.

Manipulatory Dalmec są wykorzystywane w zakładach pracy na całym świecie. Zespół naszych inżynierów i konsultantów posiada wiedzę niezbędną podczas całego procesu współpracy z klientem, od koncepcji i projektowania urządzenia po wdrożenie nowych rozwiązań w sektorach.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem oraz zasadniczym elementem właściwym dla wszystkich naszych urządzeń produkowanych zgodnie z normą UNI EN, dyrektywą ATEX oraz zasadami BHP. W procesie produkcyjnym Dalmec bazuje na analizie funkcjonalnej, projekcie, studium różnorodnych dostępnych rozwiązań technicznych, symulacjach oraz tworzeniu prototypów. Wszystkie etapy przeprowadzane są w ścisłej współpracy z klientem, uwzględniając stałą kontrolę w trakcie realizacji projektu.

System chwytakowy do grzejników – klimatyzatorów.

Oprzyrządowanie ze szczękami zastosowane w Manipulatorze typu Maxipartner na kolumnie, przystosowane do przemieszczania chłodnic i klimatyzatorów.
Obecnie setki manipulatorów Dalmec wspomaga proces przemieszczania ładunków w wiodących sektorach przemysłu światowego. Nasze manipulatory są wyposażone w różnorodne chwytaki umożliwiające podnoszenie, obracanie oraz odchylanie rolek dowolnego materiału oraz wymiaru, o wadze od 5 do 900kg.
Pozwalają na podnoszenie oraz operowanie produktem z największą precyzją.
DALMEC nieustannie dąży do uzyskania najlepszego rozwiązania przemieszczania ładunków bez wysiłku ze strony operatora, zgodnie z kryteriami ergonomicznymi.
Download Megapartner